Onderwijs

Nu de overheid zich langzaam maar zeker uit het onderwijsveld terugtrekt, worden scholen steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting, óók financieel. Het beschikbare budget is echter beperkt, waardoor achterstallig onderhoud op de loer ligt. De oplossing voor dit probleem ligt in een optimale kruisbestuiving tussen ontwerp, onderhoud, beheer en exploitatie. Het gebruik van innovatieve technieken en contractvormen houdt huisvestingskosten beter beheersbaar en leidt vrijwel direct tot een substantieel lagere energierekening.

Onderwijs_Montaigne Lyceum_Act_car
 

Wat kan Worksphere voor u betekenen?

Strukton zet zich graag in om voor elke individuele onderwijsinstelling de perfecte oplossing voor hun specifieke huisvestingsvraagstuk te vinden. Samen met u zoeken we naar de optimale combinatie van bouwvorm, materiaal en techniek. Hiervoor voeren we een intensieve dialoog met schoolbesturen en de overheid, die vrijwel altijd leidt tot een betere leeromgeving.


Levenscyclus

Al bij het ontwerp van een gebouw houdt Strukton rekening met de exploitatiekosten op lange termijn. Onze kracht ligt in de toevoeging van technische en financiële kennis. Zo zijn we nauw betrokken bij de eerste school in Nederland die is gebouwd op basis van publiekprivate samenwerking (pps), het Montaigne Lyceum in Den Haag. In dit project hebben we vanaf de start de totale levenscyclus van de school in ogenschouw genomen.

All-in

Om goed te kunnen presteren hebben leerlingen goede docenten en goed lesmateriaal nodig. Maar ook... frisse lucht en een aangename temperatuur. Een gezond binnenklimaat is belangrijk voor de leerprestaties, het welbevinden en de motivatie van leerlingen. Strukton denkt graag met u mee over alle factoren die van invloed zijn op de behaaglijkheid in een leslokaal. Denk aan de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-concentratie, maar ook aan de indeling van de ruimte, de toetreding van daglicht, de ventilatiemogelijkheden en de mate van isolatie. Al die aspecten nemen wij zorgvuldig mee bij het inregelen van de installaties en het beheer van uw gebouw.

Impressie Internationale School Eindhoven

wzxd7P9Gulk