Mobiliteit

Mobiliteitsknooppunten zorgen ervoor dat we dit zo goed, veilig en duurzaam mogelijk te kunnen doen. Kortom, het zorgt ervoor dat er veel activiteit en drukte is op onze spoor-, water- en autowegen.

Den Haag_OVT (6)_activity carousel_600x375
Centrale hal OV Terminal Den Haag
Aanleg spoortunnel Delft
Leiden_Wereldstatio_project carousel_520x355
Amsterdam, kraaijennest_ (5)Project carousel_520x355
Beeld interieur2
 

Mobiliteitsknooppunten zorgen ervoor dat deze verkeersstromen goed georganiseerd en gestructureerd verlopen.Deze knooppunten worden goed, veilig en duurzaam ingericht. Om dit optimaal in stand te houden is onderhoud en ontwikkeling van de knooppunten nodig..

Strukton is ervaringsdeskundige op het gebied van renovatie en realisatie van mobiliteitsknooppunten. Hierbij horen niet alleen de stations (Strukton Worksphere) maar ook de rails (Strukton Rail) en het wegennetwerk met haar bruggen en viaducten (Strukton Civiel). Alle expertise onder één dak. Bij zowel de bouw als ook het onderhoud is het van groot belang om de doorgaande exploitatie in acht te nemen. Verkeer moet door kunnen stromen, treinen moeten blijven rijden en winkels op stations mogen geen hinder ondervinden tijdens de benodigde werkzaamheden. De doorgaande exploitatie is van wezenlijk belang voor zowel de opdrachtgever als ook de gebruikers en ondernemers in het gebied waar Strukton aan de slag is.

Wij hebben oog voor de economische- en veiligheidsbelangen net zoals we oog hebben voor de gebruikers belangen. Door dit goed met elkaar af te stemmen, alle partijen te betrekken in de communicatie komt er een efficiënte procesvoering waarbij een optimaal resultaat verwacht kan worden voor iedereen. 

Open Dag OV Terminal Den Haag

ZIlRpktYhko