Laboratoria

Een microbiologisch laboratorium is anders ingericht dan een klinisch-chemisch laboratorium. En een pathologisch lab moet aan andere eisen voldoen dan een forensisch lab. Bij het bouwen van hoogwaardige laboratoria is maatwerk altijd een eerste vereiste. Ook veiligheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid en continuïteit zijn sleutelbegrippen.

laboratoria_act_car [1]
 

Wat kan Strukton voor u betekenen?

Strukton ontwerpt, bouwt en renoveert verschillende typen laboratoria voor scheikundig, biologisch en natuurkundig onderzoek. We denken hierbij altijd vanuit de analist en zijn werkzaamheden. We zetten niet eerst een gebouw neer en vragen dan pas waar de zuurkasten moeten staan, maar doen dit precies andersom. Door ons grondig te verdiepen in uw onderzoek en alle processen daaromheen, kunnen we voor u een toekomstbestendig en optimaal ingericht gebouw realiseren, waarin uw medewerkers veilig, gezond en efficiënt kunnen werken.

Behoeften centraal

Strukton ontwerpt nieuwe laboratoria altijd 'van binnen uit'. Eerst vragen we wat de analisten nodig hebben om hun onderzoek optimaal te kunnen uitvoeren. Daarna kijken we hoe hun werkplekken eruit moeten zien. Vervolgens ontwerpen we het gebouw als geheel, inclusief alle bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Hierbij houden we rekening met de protocollen en wettelijke voorschriften, brengen we risico’s goed in kaart en helpen u die beter te beheersen. Veiligheid, zowel voor uw medewerkers als de omgeving, heeft voor ons de hoogste prioriteit.

Integraal

Bij het inrichten van uw laboratorium bestuderen we alle processen die daarin een rol kunnen spelen. Denk aan technische processen zoals luchtverversing, koeling en verwarming, maar ook aan logistieke processen zoals de aanvoer van materialen en de verwerking van afval. Ook kijken we goed naar de indeling, uitstraling en beleving van uw pand. Hecht u bijvoorbeeld veel waarde aan een goede werksfeer en makkelijke uitwisseling van kennis? Dan denken wij graag met u mee over transparante labs en gemeenschappelijke ontmoetingsruimten.

Duurzaam

In de filosofie van Strukton is het niet meer dan logisch dat gebouwen duurzaam worden ingericht. We adviseren u graag over het slim opwekken van energie, het toepassen van warmtekrachtkoppeling en het hergebruik van water, om uw gebouw zo energieneutraal mogelijk te maken.

Totaaloplossing

Behalve ontwikkeling, ontwerp en realisatie biedt Strukton ook service, beheer en onderhoud. We hebben veel ervaring met langjarige onderhoudscontracten en doen er alles aan om de continuïteit van uw bedrijfsvoering te garanderen. Ook op het gebied van exploitatie en facilitaire diensten nemen we u graag alle zorgen uit handen. Life cycle management is daarbij een van onze kernwaarden. In plaats van op afroep een reparatie te komen uitvoeren, zorgen we dat uw gebouw 24 uur per dag in perfecte staat verkeert.