Industrie

Een (voedsel)veilig, energiezuinig en gestroomlijnd productieproces met zo kort mogelijke doorlooptijden. Met onze kennis van elektro & instrumentatie en industriële automatisering levert Strukton Worksphere een gedegen bijdrage aan de implementatie en optimalisatie van de procesautomatisering van uw productieproces. Wij zijn onder andere actief in industriële ondernemingen in het food-, zuivel- en watersegment.

Waalsprong-151207-010
Haarlem_NedTrain
verdeler-L1-Avebe
 

Continuïteit in de industrie

Automatisering en ICT rukken op de gehele maatschappij. Ook binnen de industriële omgeving ontwikkelt zich deze smart factory revolutie en zien we steeds meer procesoptimalisaties en optimalisaties van onderhoudsactiviteiten door de inbreng en analyse van data. Gekoppeld met onze proceskennis en ervaring op het gebied van elektro- en instrumentatie helpen wij u met het stroomlijnen en verduurzamen van uw productieproces. Ook het voorspelbaar maken van onderhoud is een trend waar wij onze kennis graag met u delen. Daarnaast ontzorgen we – samen met onze zusterbedrijven - u nog verder op het gebied van civiel- en bouwkundige zaken en gebouwgebonden installaties

Samen met u realiseren we een kwalitatief hoogwaardige werk- en productieomgeving, waarin uw medewerkers efficiënt en gezond kunnen werken. Samen met u regelen wij alle technische installaties procestechnisch optimaal in, opdat het productieproces veilig en gestroomlijnd verloopt. Ook voor de uitvoering van specifieke technieken, zoals hard en software engineering, panelenbouw, middenspanning en glasvezelprojecten kunt u bij ons terecht.

Duurzame exploitatie

Strukton Worksphere kan in uw gehele bedrijfsvoering duurzaamheid en CO2-reductie integreren, zodat u voldoet aan de actuele wettelijke eisen en bovendien aanzienlijke energiebesparingen realiseert. We vertalen uw wensen naar technische specificaties. En verzorgen vervolgens het gehele traject van ontwerp tot realisatie. Ook nemen we het beheer, onderhoud en exploitatie voor onze rekening. We richten uw productieproces efficiënt in en zorgen ervoor dat het proces niet verstoord wordt tijdens onze werkzaamheden.

Resultaatgericht en transparant

Afspraken over uw installaties leggen we vast in een resultaatgerichte overeenkomst. Hierin formuleren we samen met u een aantal kritieke prestatie-indicatoren (kpi's), bijvoorbeeld voor energie- of waterverbruik. Aan de hand van deze kpi’s kunt u de kwaliteit van onze dienstverlening met één oogopslag beoordelen. Dankzij ons unieke monitoringsysteem zijn de behaalde prestaties op elk gewenst moment voor u inzichtelijk via uw eigen Klantenportal.

Continuïteit

Het voorkomen en oplossen van problemen in complexe industriële omgevingen vraagt vaak om veel creativiteit. Het productieproces moet immers soepel en efficiënt blijven verlopen. Strukton Worksphere verdiept zich zorgvuldig in alle processen en richt de techniek zodanig in dat uitval te allen tijde wordt voorkomen.

“Met onze kennis van elektro & instrumentatie en industriële automatisering levert Strukton Worksphere een gedegen bijdrage aan de implementatie en optimalisatie van de proces- automatisering van uw productieproces. ”