Hotels

Strukton verzorgt nieuwbouw, renovatie en revitalisering en heeft ruime ervaring met het bouwen van hotels, waaronder het Conservatorium Hotel in Amsterdam en het Fletcher Hotel langs de A2. We hebben goede referenties, veel contacten en weten waar mogelijke grondposities zijn.

Fletcher Hotel Amsterdam_fotograaf Micheal van Oosten_600x375 activity carousel
Afbeelding 010
 

Om een hotel succesvol te laten draaien, is grondige kennis van de markt nodig. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een geschikte locatie en het bepalen van het aantal kamers, maar ook als het gaat om de inrichting en om Furniture, Fixtures & Equipment. Strukton begrijpt uw business case, kent de markt als geen ander en is bereid om elke dag opnieuw in die kennis te investeren.

Wat kan Strukton voor u betekenen?

Strukton verzorgt nieuwbouw, renovatie en revitalisering en heeft ruime ervaring met het bouwen van hotels, waaronder het Conservatorium Hotel in Amsterdam en het Fletcher Hotel langs de A2. We hebben goede referenties, veel contacten en weten waar mogelijke grondposities zijn. Ook kunnen we actief met u meedenken over uw business plan, bijvoorbeeld door de exploitatiemogelijkheden uitgebreid met u door te nemen.

Mogelijkheden

Er is op dit moment veel vraag naar hotelkamers. De beschikbare ruimte om te bouwen is echter beperkt. Oplossing voor dit probleem zou het ombouwen en renoveren van leegstaande gebouwen kunnen zijn, op strategisch gelegen locaties. Strukton is uitstekend op de hoogte van de mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van grondprijzen, bestemmingsplannen en vergunningen. We weten welke locaties geschikt zijn voor nieuwbouw, welke panden binnenkort vrijkomen voor herbestemming en welke investeringen nodig zijn om een gebouw opnieuw in te richten. Op verzoek delen we deze kennis graag.

Duurzaam

Strukton adviseert u graag op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik. Met een aantal gerichte installatietechnische en bouwkundige maatregelen kunnen we de CO2-uitstoot aanzienlijk terugdringen en de waarde van uw pand een flinke impuls geven. Onze maatregelen leiden tot minder energielasten, lagere onderhoudskosten en meer comfort voor uw gasten.

Sparringpartner

Het rendement van een hotel is afhankelijk van een groot aantal variabelen, zoals de capaciteit, de inrichting en de waarde van de grond. Om te berekenen hoeveel kamers een hotel nodig heeft om winstgevend te kunnen zijn, heeft Strukton een handige rekentool ontwikkeld. Ook hebben we kennis over de verschillende gradaties in sterren en wat daarvoor nodig is, over beheer en onderhoud en over verschillende hotelconcepten. Op deze manier kunnen we heel specifiek inspringen op uw vraag. We willen als sparring partner in een zo vroeg mogelijk stadium met u in gesprek komen om alle bovenstaande punten toe te passen en in te brengen om tot en optimaal renderend hotel te komen.