Revitalisatie en ontwikkeling

Door de mismatch tussen vraag en aanbod is er een sterke verschuiving van nieuwbouw naar revitalisatie. Bij revitalisatie gaat het om renoveren met toevoeging van een gebruikersbeleving, vaak met introductie van nieuwe of extra gebruiksdoeleinden en gebruikersgroepen. Strukton Worksphere kiest ontwikkelingsvragen met een duurzaam revitaliseringskarakter, die goed aansluiten bij onze ambities op het gebied van energie en duurzaamheid.

SWS-revitalisatie-ontwikkeling

In Nederland staan nog altijd veel vierkante meters kantoor leeg. De uitdaging is om deze meters aan te passen op de veranderende behoeftes. Door gebouwen geschikt te maken voor samenwerkende ZZP’ers, bijvoorbeeld. Of door ze met een betere experience aantrekkelijk te maken voor de kritische young professionals. Ook functieverandering van kantoor naar wonen of hotel biedt kansen. Bovendien is verduurzaming een duidelijke ambitie, zowel van vastgoedeigenaar als gebruiker.

Strukton Worksphere ontwikkelt hiervoor diverse concepten die ons werk tastbaar maken, zoals een totaalaanpak die kantoorgebouwen op een slimme manier revitaliseert, waarbij beleving, verduurzaming, ontwerp, realisatie, financiering en zelfs de sprong naar energielabel A bij elkaar komen.