Energiemaatregelen

Onze klanten hebben veel vragen over hun vastgoed: wordt het renovatie of nieuwbouw, verduurzamen of afstoten, upgraden of vervangen? De energieconcepten van Strukton Worksphere maken inzichtelijk wat de huidige situatie is, waar besparingen te halen zijn en wat de kosten en terugverdientijden zijn.

Strukton_Worksphere_Onlinebanner_728x90_Duurzaam gebouwd

Energie & duurzaamheid: onze dienstverlening

Via energieconsultants van Strukton Worksphere hebben klanten toegang tot een waaier aan dienstverlening op het gebied van energie en duurzaamheid:

Advies: Strukton Labelgarant

Strukton Worksphere en Antea Group hebben de handen ineengeslagen om inzicht te bieden in de financiële effecten van de verduurzamingsmaatregelen. De ontwikkelde aanpak geeft snel inzicht in de maatregelen om te komen tot label C of A. Ook worden de kosten en de subsidiemaatregelen direct in kaart gebracht. Aan de hand van deze en andere gegevens wordt vervolgens berekend wat de effecten zijn op een mogelijke waardestijging van een vastgoedobject.

De voordelen van Strukton Labelgarant

 • Begeleiding vanuit een energieconsultant in samenwerking met een beëdigd taxateur
 • Snel inzicht in de financiële gevolgen van verduurzamingsmaatregelen en de effecten op de waarde van een object
 • Een gestandaardiseerde aanpak om te verduurzamen
 • Meerdere scenario’s kunnen in beeld gebracht worden
 • Een gegarandeerde labelsprong
 • Koppeling aan MJOP mogelijk

Overige energie-adviesproducten

 • energierapportage
 • energieanalyse
 • advies-op-één-dag
 • energiescan/-onderzoek
 • quickscan (energie/techniek)
 • besparende maatregelen
 • energiebesparingsplannen 
 • EED / EPA en andere certificeringen

Onderhoud- en Energieprestatiecontract (OEPC)

Een OEPC is een contractvorm die de basis vormt voor een langjarige energie, onderhoud en comfort prestatie. Het model richt zich op effectief en efficiënt reduceren van het energieverbruik en verhogen van comfort tegen een lagere onderhoudsprijs. Een bekend voorbeeld van een OEPC is bijvoorbeeld een Energy Savings Company (ESCo). Het centrale uitgangspunt is dat de energiebesparing de toekomstige middelen genereert om de benodigde investeringen in energiebesparende maatregelen en dienstverlening (beheer en onderhoud) te financieren. De opdrachtnemer (ESCo) moet voldoen aan een reeks heldere prestatie-eisen en kan binnen het kader van die eisen zijn acties en de te nemen maatregelen autonoom organiseren.

Naast het ESCo model zijn er in de afgelopen jaren ook andere OEPC contractvormen ontstaan waarbij de focus meer gericht is op het realiseren van een onderhoud- en energieprestatie tijdens de exploitatieperiode. Het verschil is dat de mogelijkheid is gecreëerd om op een andere manier te kijken naar de verdeling van de investering tussen opdrachtgever, gebruiker en opdrachtnemer.