Circulair bouwen, renoveren en onderhouden

Circulair bouwen, renoveren en beheren en onderhouden is gebaseerd op de ‘reduce, re-use & recycle’ principes. Samen met opdrachtgevers, ketenpartners en onderzoeksinstellingen realiseert Strukton Worksphere totaaloplossingen om te komen tot circulaire gebouwen.

Het circulair paviljoen The Green House in Utrecht hiervan is een mooi voorbeeld. R Creators, een samenwerking van Strukton, Facilicom en Ballast Nedam, creëert samen met Albron deze circulaire ontmoetingsplek. Een inspirerende locatie die we niet alleen circulair bouwen en onderhouden, maar ook 15 jaar circulair exploiteren. De insteek van Strukton Worksphere: modulair, herbruikbaar, focus op energie en duurzaamheid. Tijdens de bouw, tijdens 15 jaar beheer en onderhoud en als uitgangspunt voor de exploitatie. Alle activiteiten krijgen vorm vanuit de ‘reduce, re-use & recycle’ principes. Lees meer over The Green House. 

Circulair beheren en onderhouden

Integrale verduurzaming van al het vastgoed is voor netbeheerder Alliander het uitgangspunt. Circulariteit is een hoofdthema binnen de verduurzaming van de vastgoedportefeuille. Bij elke geplande investering wordt gekeken welke materialen kunnen worden hergebruikt. De principes People, Planet en Profit vormen hiervoor de basis. Lees meer over onze aanpak. 


 

Ambitie

De ambitie van Strukton is dat er in plaats van afval, 100% grondstoffen voor nieuwe producten vrijkomen op al onze kantoren en projecten. Dit willen we in 2025 bereiken. We doen dit door de hoeveelheid vrijkomende afval zoveel mogelijk te beperken en de dan nog vrijkomende afvalstromen hoogwaardig her te gebruiken of te recyclen. Wij doen dit door het gescheiden inzamelen van de afvalstromen en deze voor hergebruik en recycling aan te bieden aan een daartoe gecertificeerd verwerker. Het verminderen en daadwerkelijk voorkómen van afval vindt inmiddels plaats op onze kantoren en (grote) projecten.