Certificering

EU-landen zijn verplicht maatregelen te nemen om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Ook de Nederlandse overheid heeft klimaatdoelen gesteld. Dit heeft gevolgen. Ook voor uw bedrijf is er wet- en regelgeving verplicht om de energie-efficiëntie te verbeteren. Strukton Worksphere heeft ook de expertise in huis om u te adviseren.

EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)

De Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) heeft tot doel het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor gebouwen in de Europese Unie. De richtlijn omvat allerlei van maatregelen om gebruikers en eigenaren van gebouwen bewust te maken van het energiegebruik van hun gebouwen en stimuleert hen tot het treffen van maatregelen om energie te besparen. Een van de maatregelen is het opstellen van een energielabel voor utiliteitsgebouwen.

Strukton Worksphere voert EPBD-keuringen uit met gecertificeerde inspecteurs. De inspecteurs werken in heel Nederland. De EPBD-keuring levert voor de gebouwbeheerder en/of gebouweigenaar belangrijke voordelen op, met name bij het verbeteren van verwarming en koelingssystemen.

Ook wanneer u geen klant bent van Strukton Worksphere kunnen wij de EPBD-keuring uitvoeren. Als resultaat krijgt u een praktisch maatadvies van haalbare aanpassingen en maatregelen. De verplichte keuring die voortvloeit uit de EPBD lijkt misschien intensief, maar het biedt bovenal inzicht in energiebesparende maatregelen die financieel voordelig zijn.

EPA (Energie Prestatie Advies) / EPA Maatwerk

EPA komt ook voort uit de EPBD en betreft een certificering voor het uitvoeren van EPA (Energie Prestatie Advies) onderzoeken. Hieruit volgt een gecertifieerd energielabel voor een gebouw, met daarbij eventueel een maatwerkadvies voor verbetermaatregelen. Strukton Worksphere is gecertificeerd voor EPA-U (utilitaire bouw).

EED (Energy-Efficiency Directive)

In 2012 stelde de het Europees Parlement (EP) de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vast. Deze audit heeft als doel het energieverbruik terug te dringen en de Europese energiedoelen van 2020 te behalen.

Sinds 2016 voeren de milieudiensten de energie-audits uit door heel het land. Dat gebeurt bij organisaties met een omvang van 250 medewerkers of meer, of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. In Nederland gaat het om circa 6.000 bedrijven. Strukton Worksphere voert deze EED energie audits uit.

Strukton Worksphere voert voor u EED energie audits uit om u inzicht te geven in energiestromen in het bedrijf en om daarnaast besparingsmogelijkheden in kaart te brengen. Bij het vaststellen van de maatregelen wordt natuurlijk rekening gehouden met de wettelijke verplichtingen, maar daarnaast worden ook specifieke maatwerkvoorstellen gedaan. Samen met de klant maakt Strukton Worksphere een Plan van Aanpak om de maatregelen uit te gaan voeren om zo (kosteneffectief) energie te gaan besparen. Deze toekomstbestendige voorstellen zorgen ervoor dat organisatie op koers ligt voor verdere verduurzaming.