Concreet verduurzamen met BREEAM

BREEAM-NL is een instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. In de markt zien we dat BREEAM steeds meer wordt gevraagd, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie-trajecten. Strukton Worksphere heeft eigen BREEAM-NL In-Use Experts. Maak kennis met onze expertise.

BREEAM-NL In-Use 

BREEAM-NL In-Use is een instrument waarmee de duurzaamheidsprestatie van een bestaand gebouw kan worden vastgesteld en gemonitord. Continu werken aan het verbeteren van een bestaand gebouw kan met BREEAM-NL In-Use. Maak kennis met onze expertise.

Duurzaamheidcategorieën

Bij de monitoring wordt gelet op drie onderdelen: het gebouw (de asset), het beheer en het gebruik. Deze drie onderdelen worden beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidcategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Doel van BREEAM-NL In-Use is om bestaande gebouwen continu te verbeteren.

BREEAM-NL In-Use certificaat

Het BREEAM-NL-certificaat is een belangrijk bewijs om aan de buitenwereld te laten zien dat het gebouw zich onderscheidt op het gebied van duurzaamheid. Een van de eerste succesvolle voorbeelden in Nederland is de huisvesting van de Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst in Groningen, dat in 2013 dit certificaat behaalde. Strukton Worksphere verzorgt voor dit gebouw het beheer en onderhoud en de facilitaire diensten voor een periode van twintig jaar. In 2017 behaalde Strukton Worksphere maar liefst 61 BREEAM-NL In-Use sterren voor drie pps-projecten. Toewerken naar dit felbegeerde certificaat kan via een selfassessment. 

Verbeterpotentie

Een BREEAM-assessment biedt een integraal overzicht van de verbeterpotentie. Het is ook mogelijk om de aandacht slechts op één of enkele aspecten uit de BREEAM-methode te richten. Wat is belangrijk voor mijn gebouw en mijn business? Dit kan bijvoorbeeld luchtkwaliteit zijn of veiligheid, het terugdringen van ziekteverzuim of duurzaam inkopen. Door deze aspecten te beoordelen kunnen concrete verbetervoorstellen worden gedaan en geïmplementeerd.

Expertise

Als BREEAM-expert kent Strukton Worksphere de criteria en kunnen we een integraal advies ten aanzien van duurzaamheid neerleggen. Worden bijvoorbeeld de luchtkanalen vaak genoeg gereinigd? En welke rol kunnen we vervullen als beheerder als er brand uitbreekt? Duurzaamheid gaat niet alleen over techniek, maar is ook zorgdragen voor de gezondheid, het comfort en de veiligheid van de gebouwgebruikers. Als eenmaal duidelijk is wat de wensen zijn en waar de verbeterpotenties liggen, is een grote stap in verduurzaming vaak snel gezet.

Meer over BREEAM

BREEAM-NL is afgeleid van het internationale BREEAM en wordt beheerd en ontwikkeld door de Dutch Green Building Council.

Anke van Leeuwen blogt

Strukton-Anke-van-Leeuwen-8940-klein

Vastgoed in balans met BREEAM

“Maar belangrijker nog dan het aantal BREEAM-sterren is het feit dát je als organisatie de stap zet, verantwoordelijkheid neemt en echt commitment laat zien. Soms moet je iets gewoon dóen.”

Anke van Leeuwen

Lees de blog