Energie en duurzaamheid

Voor Strukton Worksphere is de overgang naar een duurzaam energiesysteem een ware gamechanger. Nooit eerder was er in de markt zoveel vraag naar onze expertise op het gebied van duurzame energie in de gebouwde omgeving. Als raadgevend specialist in verduurzaming van gebouwen zien wij de energietransitie als kans tot verduurzaming van de gebouwde omgeving.

SWS-energie-duurzaamheid

Wij zitten middenin een energietransitie. Wereldwijd kijken overheden, bedrijven en burgers hoe duurzamer om te gaan met energie. Energiebesparing, energieneutraliteit en zelfs energieopwekking zijn de sleutels tot een duurzamere wereld. Strukton Worksphere werkt hard aan het verduurzamen van de gebouwde en procestechnologische omgeving. Ook geeft Strukton Worksphere invulling aan het circulaire gedachtegoed op het gebied van nieuwbouw, renovatie, beheer en onderhoud. Samen met onze klanten ontwikkelen wij initiatieven om onze keten sluitend te verduurzamen. Strukton Worksphere is dé raadgevend specialist op het gebied van verduurzaming van gebouwen. 

Op weg naar energieneutraal

De veranderingen op relatief korte termijn zijn ingrijpend. Vanaf 2018 zijn dienstverlenende organisaties verplicht om energiemanagementsystemen (EMS) toe te passen. Een verplichte maatregel in bedrijfstakken waar het energiegebruik voornamelijk wordt veroorzaakt door klimaatinstallaties.

BENG

Nieuwe overheidsgebouwen, waarvoor vanaf 1 januari 2019 een bouwvergunning aangevraagd wordt, moeten voldoen aan de BENG-eisen. Waar BENG voor staat? Voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. In 2020 gelden de BENG-eisen voor alle nieuwbouw- en renovatieprojecten. In 2020 moet 14% van alle energie uit duurzame bronnen komen. In 2023 moeten alle kantoorgebouwen over minstens energielabel C beschikken. In 2030 moet 50% van de binnenlands opgewekte energie hernieuwbaar zijn. Naar verwachting moet dan ook alle kantoorgebouwen gemiddeld energielabel A hebben

Vastgoedvraagstukken

Dat er werk aan de winkel is, blijkt uit de cijfers: meer dan de helft van de Nederlandse kantoorgebouwen heeft een energielabel lager dan C. Strukton Worksphere heeft al diverse aansprekende projecten uitgevoerd, maar de energie-uitdaging vraagt om meer bewustzijn. De uitdaging waar we met elkaar voor staan is de vraag hoe we de verduurzaming kunnen versnellen.

Verduurzaming versnellen

Als raadgevend specialist ondersteunt Strukton Worksphere opdrachtgevers op het gebied van het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Vanaf het ontwerp, de realisatie en tijdens de exploitatie denken wij mee aan oplossingen waarmee organisaties de energieprestaties van hun gebouwde omgeving kunnen verbeteren en de milieueffecten tot een minimum beperken.

Integrale aanpak

\Wat is de beste keuze bij vastgoedvraagstukken: renovatie, nieuwbouw, of duurzaamheidsmaatregelen opnemen in een duurzaam MJOP? Ook de financiering van dit soort investeringen en de kennis van beschikbare subsidies nemen wij mee bij de uitwerking van onze oplossingsrichtingen. Om uiteindelijk de gekozen oplossingsrichting ook uit te voeren en desgewenst te beheren en onderhouden. 

Energieconcepten

Strukton Worksphere biedt een professionele aanpak, gebaseerd op de kennis en ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan met het uitvoeren van duurzaamheidsoplossingen en met het meetbaar en inzichtelijk maken van de effecten hiervan. Onze integrale expertise op het gebied van bouw, installatietechniek en datamanagement levert hierbij een toegevoegde waarde voor uw gebouwgerelateerde duurzaamheidsvraagstukken.

Kennis maken

Maak kennis met Strukton Worksphere: dé raadgevend specialist op het gebied van verduurzaming van gebouwen. 

Contact

Meer weten over verduurzamen van uw vastgoed? Neem vrijblijvend contact op met onze energieconsultants. 

Whitepaper verduurzamen

Het moment is nu!

Dilemma’s bij verduurzamen. Renovatie of nieuwbouw? Verduurzamen of afstoten? Upgraden of vervangen? Circulair of niet? Het energietransitiemodel van Strukton Worksphere helpt u. Download de whitepaper en ontdek de kansen die de energietransitie de gebouwbeheerder en - eigenaar biedt.

Download whitepaper verduurzamen