Gebouwen slim beheren - goed voor de zorg

Auteur: Robert Pet

Geplaatst op: 20 mei 2015

Tags: monitoren, beheren, veiligheid, zorg

Robert_vierkant

Robert Pet

Strukton Worksphere

De zorgsector kan méér uit zijn gebouwen halen. Uit ervaring weet ik dat je op concernniveau geld vrijmaakt door gebouwen slim te beheren.

Onze paradepaardjes zijn het ministerie van Financiën in Den Haag en het Groningse DUO2-project, waar we een groot deel van de systemen in en om de gebouwen op afstand monitoren en beheren.

Denk aan de klimaat- en beveiligingssystemen en aan energiemonitoring. Op ieder moment weten we wat er gebeurt – en bijna alles kunnen we op afstand bijregelen. Meten we CO2-afwijkingen? Dan kunnen we op afstand maatregelen treffen om het luchtklimaat te verbeteren. Vooral op lange termijn levert zo’n dashboard waar alle informatie binnenkomt veel op. Je kunt klachten van gebruikers voorkomen, omdat je afwijkingen snel ziet en hier direct op anticipeert. Daarnaast kunnen we analyseren waar de kosten naartoe gaan en hoe het energieverbruik is. Dat kun je monitoren en direct bijsturen. Zo kom je ook tot onderbouwde investeringen voor later. 

Veiligheid borgen met techniek

Voor de zorgsector is het nog een grote stap, dat wij als beheerder direct in het systeem van de klant kijken. Gebouwen gelden daar bovendien vaak nog als bijzaak: ‘stenen’ die er zoveel jaar staan. Wij proberen nu in diverse projecten aan te tonen dat de zorgsector slimmer kan omgaan met die ‘stenen’. Wij kunnen de risico’s en de winstpunten inzichtelijk en beheersbaar maken voor bestuurders in de zorgsector. Hierbij is borging voor veiligheid een hele belangrijke drijfveer. En die analyse gaat verder dan techniek, beheer en onderhoud. In de zorg gaat steeds meer aandacht naar veiligheid, waarbij procedures en technieken uit andere markten model staan voor verbetering. In Nederland is hoogleraar management gezondheidszorg Jan Klein het boegbeeld van deze borgingstrend.

Hal en apotheek MCL
Wat wil de zorgconsument?

Als je in de nabije toekomst kijkt, zie je dat ook de beleving van een gebouw een rol gaat spelen in de zorgmarkt. Met je gebouw kun je inspelen op de doelgroepen die je bedient: welke nieuwe eisen stellen de zorgconsumenten en medewerkers in de komende 15 jaar aan hun zorg- en werkomgeving? Ook de processen veranderen of vragen een andere logistiek. Wat kan de zorginstelling wel en niet aanpassen aan haar gebouwen? Een zorginstelling die hierop anticipeert, zoals het Henry Ford ziekenhuis in Michigan, onderscheidt zich in de zorgmarkt van nu en morgen.

Warmte-koudeopslag

Strukton Worksphere anticipeert op voortschrijdende digitalisering, domotica, duurzaam energiegebruik en handige inrichting van processen. Bij diverse ziekenhuizen zijn we al bezig om stappen te zetten om méér uit hun gebouwen en installaties te halen. Bij Máxima Medisch Centrum in Veldhoven werken we bijvoorbeeld al met warmte-koudeopslag. In het Rode Kruisziekenhuis van Beverwijk hebben we de mogelijkheden voor een beter beheer van techniek en gebouwen in kaart gebracht – en welke instrumenten men kan inzetten om de operationele kosten en investeringen op lange termijn goed te beheersen.

Mensen meenemen

Bewezen technologie is onze basis om te excelleren op hoog niveau. In de zorg gaat de focus op innovatie echter vooral uit naar medische technologie. Zelfs in academische ziekenhuizen ligt het gebouwenbeheer vaak nog in handen van een traditionele technische dienst: mannen die op werkbonnen lopen. Ook daarin adviseren wij: welke ontwikkeltrajecten kun je je medewerkers bieden om te kunnen meeveranderen naar een efficiëntere vorm van beheer en onderhoud, waarbij veiligheid voor patiënten, bezoekers en medewerkers geborgd blijft? In een middengroot streekziekenhuis coachen we het technische team in deze visie en aanpak.

Verdienen met je gebouw

De kansen liggen in de borging op lange termijn, de gebruikers als uitgangspunt nemen en het gebouw als geheel bekijken. Dat moet je echt op managementniveau tillen, in plaats van steeds teruggrijpen op snelle deeloplossingen. Het kan! En het werkt!

Gang met rolstoel_MCL