Wat is uw route naar een energieneutrale toekomst?

Auteur: Mark Welle

Geplaatst op: 01 juni 2018

Tags: energie, duurzaamheid, advies

Strukton-Mark-Welle-168-3200pix

Mark Welle

Strukton Worksphere

Verduurzamen is niet vrijblijvend meer, maar een noodzaak. Hoog tijd dus voor een concreet plan. Het liefst een plan dat groen is voor de wereld én voor de portemonnee.

‘Ik móet er iets mee. Maar wat precies?’ De energietransitie levert menig organisatie hoofdbrekens op. Energieconsultant Mark Welle over hoe we u kunnen helpen.

Er komt veel af op bedrijven, organisaties en gemeentes. Wet- en regelgeving, een veranderend speelveld, stijgende energieprijzen, snel ontwikkelende techniek. Verduurzamen is niet vrijblijvend meer, maar een noodzaak. Hoog tijd dus voor een concreet plan. Het liefst een plan dat groen is voor de wereld én voor de portemonnee.

Strukton-Mark-Welle4

Misschien liggen er al één of meer duurzaamheidsrapporten in uw bureaula. De urgentie wordt gevoeld, er is een visie en er zijn ambities. Maar er gebeurt nog weinig.

“Want de grote vraag is: waar moeten we beginnen? ”

Welke investeringen kunnen we het beste doen, en wanneer precies? En hoe kan die verduurzaming slim ingepast worden in het meerjarig onderhoud?

Visie en ambities vastleggen

Om samen te komen tot passende oplossingen voor deze vraagstukken, gaan we eerst met u in gesprek over de visie en ambities. Wat is precies uw wenkend perspectief? Is er bijvoorbeeld de wens om ‘energieneutraal’ te worden? Circulair? Of zelfs ‘klimaatneutraal’? Dat laatste is ambitieuzer dan energieneutraal, want het gaat dan over de voetafdruk van de gehele organisatie, dus ook die van het wagenpark en het gebruikte voedsel. Vooraf moet dus duidelijk zijn waarop we ons gaan richten en wat dat inhoudt.

Kennis en inzicht opdoen

Hoe staat de organisatie er nu voor op energiegebied? Een analyse hiervan is een logische vervolgstap om tot concrete plannen te kunnen komen. Beschikken de panden al over een energielabel? Is er een energie-efficiëntieplan (EEP) opgesteld? Daarin staat een overzicht van de mogelijkheden en kansrijke maatregelen om te verduurzamen, inclusief de geschatte terugverdientijden.

Strukton-Mark-Welle3

Gebouwdata verzamelen en verwerken tot bruikbare inzichten is essentieel om een pand duurzaam te exploiteren. Meten is weten, zeker op het gebied van energieverbruik. Ons advies is om zo vroeg mogelijk te kiezen voor een systeem dat datagedreven energiebeheer mogelijk maakt, zoals Strukton PULSE. Dan is vanaf het begin het energieverbruik van het vastgoed inzichtelijk, evenals wat de genomen maatregelen u opleveren.

De route uitstippelen

Rome valt via allerlei wegen te bereiken. Voor iedere organisatie is een andere route mogelijk of wenselijk. Samen met u vertalen we de ambities naar concrete technische oplossingen en scenario’s. We begrijpen dat er geen grote zak geld klaarligt om alles in één keer te verduurzamen. Dus ontwikkelen we samen een slim traject dat al vanaf het begin geld gaat opleveren om later grotere investeringen te kunnen doen. Ook geven we u inzicht in de mogelijkheden voor subsidies of financiering.

Reductie én vervanging

Handig is om twee lijnen uit te zetten: voor reductie en voor vervanging. Met dat eerste kunt u meteen beginnen: de huidige installaties finetunen en het verbruik zoveel mogelijk beperken. Daar zijn altijd volop mogelijkheden voor. Grote installaties vervangen, dat is een ander verhaal, dat verdient een zorgvuldige planning. Bijvoorbeeld bij einde levensduur of bij een ingrijpende renovatie.

Vanuit onze expertise en ervaring denken we graag met u mee over de beste balans tussen eisen en kansen, kosten en opbrengsten. Het liefst blijven we u vervolgens terzijde staan bij het onderhoud, het bijsturen en het garanderen van de kwaliteit die we u leveren. Zodat u op de juiste koers kunt blijven om uw ambities te bereiken. Clever. Zo ontwerpen we vandaag samen met u de wereld van morgen.

Strukton-Mark-Welle1

Benieuwd naar hoe we uw organisatie kunnen helpen op de weg naar verduurzaming? Ik zie ernaar uit om daarover met u in gesprek te gaan.