Creëer gezonde gebouwen - juist voor de zorg

Auteur: Marcel Dommisse

Geplaatst op: 14 april 2016

Tags: zorg, gezond gebouw, techniek, stressreductie

Marcel Dommisse 3

Marcel Dommisse

Strukton Worksphere

Sinds 2014 werk ik als Sales Director Healthcare bij Strukton Worksphere. Voorheen werkte ik o.a. voor Eneco aan de ontwikkeling van WKO-installaties. Energie en gezondheidszorg moeten betaalbaar en bereikbaar zijn voor iedereen. Dat is mijn drive.

Hoe ervaren mensen het ziekenhuis? Een cruciale vraag voor mij als Sales Director Healthcare bij Strukton Worksphere. De ‘eindgebruikers’ zijn de patiënten, maar ook de medische professionals, de techneuten en de bezoekers. Ervaren zij deze omgeving als een ‘healing environment’? Of leveren logistiek, inrichting en klimaatbeheersing juist stress op…?

Het gebouw als medicijn

Bij Strukton Worksphere streven we ernaar om gebouw, techniek en eindgebruiker perfect op elkaar aan te sluiten. Want het gaat om nut, noodzaak én gebruikerservaring. Zelf leer ik veel van creative designers uit de gamewereld: die starten alléén maar vanuit de eindgebruiker. Uiteindelijk moet een gebouw in de zorg bijna als een medicijn fungeren (cure) of een echt thuisgevoel geven (care).

Stressreductie bij patiënten

Hoog gegrepen? Alleen al met stressreductie is er veel winst te behalen – ook vanuit de opzet en exploitatie van een gebouw. Het Jeroen Boschziekenhuis dat we onder andere samen met EGM Architecten realiseerden, bracht een kwaliteitsprong met zich mee voor de zorg in de Brabantse regio.

Jeroen Bosch Ziekenhuis LRJeroen Bosch Ziekenhuis

Vormgeving, logistiek en inrichting zijn niet alleen gericht op efficiency maar ook op het welbevinden van de mensen die er werken en verblijven. Mensen komen er graag, ook omdat er veel te zien en te beleven valt.

Flexibele operatiekamers, ook voor later

Niet alleen bij de bouw van een volledig nieuw zorgcomplex kun je een ‘healing environment’ creëren. Ook in deelprojecten bekijken we hoe techniek, gebouw, sfeer en informatie bijdragen om de patiënt op zijn gemak te stellen. Hoe bouw je bijvoorbeeld een diagnostisch centrum met een efficiënte logistiek én een goede sfeer? Met Philips Healthcare delen we hierover kennis.

Hybride OK - clever technologyOntwerp & realisatie hybride OK

Voor diverse ziekenhuizen bouwen we flexibele operatiekamers waar je nog eens een contactdoos bij kunt plaatsen/kunt verplaatsen zonder een muur te moeten slopen. Voor ggz-instelling Altrecht doet Strukton Worksphere beheer en onderhoud van de installaties in alle panden.

Cure of care maakt uit

Ziekenhuizen zijn vanouds rationeel opgezet. Dat is ook niet erg als je alleen maar voor een gipsje of een routine-operatie komt. Maar het maakt wel uit als je een chronische aandoening hebt waardoor je regelmatig in het ziekenhuis moet verblijven. Of langdurige verblijfszorg nodig hebt. Dat vraagt om een andere sfeer en aanpak, dus daar pas je gebouw en techniek op aan.

Big data gebruiken voor zorgverbetering

Hoe ervaren patiënten die in het ziekenhuis overnachten het klimaat, het licht, de bediening van hun apparatuur? Dit is waardevolle informatie, net als de gegevens die wij als Strukton PULSE rechtstreeks uit de installaties halen. Zo kunnen we met big data uiteindelijk ziekenhuizen benchmarken en krijgen we een antwoord op de vraag patiënten in het ene gebouw wel tevreden zijn en in het andere niet.

Betaalbare en toegankelijke gebouwen

Zelf wil ik een bijdrage leveren om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden in Nederland. Dus beschikbaar voor iedereen. Nu al staat er 95 miljard op de begroting. Straks kunnen we de zorg niet meer betalen met de vergrijzing, dus moeten we nu iets doen.

hhhu56etmlk
U heeft verstand van zorg. Wij van gebouwen. Samen bouwen we aan de beste zorg in gezonde gebouwen