Realisatie

Een comfortabele, duurzame en energiezuinige omgeving, waarin mensen prettig kunnen werken en verblijven. Dat is elke keer weer ons doel wanneer we ons verdiepen in een gebouw. Samen met u willen we kwalitatief hoogwaardige huisvesting realiseren, waarin mensen optimaal functioneren en zich goed voelen.

Denken_in_levensduur_DUO_430x291
Fletcher Hotel Amsterdam_fotograaf Micheal van Oosten_600x375 activity carousel
Binnen ISE_Pro
Exploitatie_Kromhout_Kazerne_600x375
RIVM01_TunnelA27_project carousel_520x375
 

Nieuwbouw

Strukton is specialist op het gebied van innovatieve en toekomstbestendige nieuwbouw, waarin de eindgebruiker centraal staat. We zijn zowel actief in de utiliteitsbouw (scholen, ziekenhuizen, hotels, kantoren, winkelcentra) als de woningbouw. Na een gedegen advies bouwen we het pand én verzorgen alle techniek in het gebouw.


Bestaande bouw

Door verouderde gebouwen nieuw leven in te blazen, daalt het energieverbruik en krijgt de marktwaarde een impuls. Strukton kan zo’n opknapbeurt integraal verzorgen, door zowel bouwkundige als installatietechnische maatregelen te nemen. Het kan dan gaan om:

  • aanpassingen in het gebouw, met renovaties op installatietechnisch en/of bouwkundig vlak. Zie bijvoorbeeld ons project bij negen Rotterdamse zwembaden.
  • grondige revitalisering, waarbij het totale gebouw een tweede leven krijgt. Dit hebben we onder andere gedaan bij het Ministerie van Financien.
  • herbestemming, waarbij het gebouw een nieuwe functie krijgt. Zo transformeert Strukton in Eindhoven een kazerne in een internationale school.
  • verduurzaming, waarbij niet alleen gekeken wordt naar techniek, maar ook naar de gezondheid, het comfort en de veiligheid van de gebouwgebruikers (bijv. via BREEAM-NL In Use). Zie bijvoorbeeld ons project DUO.

Integrale aanpak

Of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande bouw: Strukton kiest altijd voor een integrale aanpak.

  • We bespreken uitgebreid de wensen. Hierbij gaan we niet alleen in gesprek met de eigenaar, gebruiker en ontwerper van een pand, maar ook met adviseurs en facilitair managers. We benaderen een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken, om zo te komen tot de beste oplossing.
  • Bovendien kijkt Strukton nadrukkelijk naar totale opbrengsten en kosten, gemeten over de gehele levensduur van een pand. Tijdens het maken van het ontwerp denken we al na over de exploitatie. Kiezen voor kwaliteit in de ontwerpfase betaalt zich terug in beperkt energieverbruik en lage huisvestingskosten in de exploitatiefase. 

Continuïteit

Vervolgens vertalen we de wensen naar technische specificaties en verzorgen de realisatie. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden staan de continuïteit van uw bedrijfsvoering en het beperken van overlast boven aan onze prioriteitenlijst.

Na de realisatie nemen we graag het beheer en onderhoud voor onze rekening. Bovendien kunnen wij, via verschillende contractvormen, verantwoordelijkheid nemen voor de financiering.