Ontwikkeling

Projectontwikkeling is een complexe puzzel van wensen, voorwaarden en eisen. Het gaat erom de stukjes zó in elkaar te leggen dat voor alle betrokken partijen een inspirerend project ontstaat. De oplossing voor die puzzel is nooit hetzelfde.

04-05 Uitgelicht luchtfoto 121011 (1128)b Aerovisio Ronald Abelskamp_600x375
Reitdiep gron [1]-project carousel
Nijmegen_nieuwevoorstad_project carousel_ai2_250x355
 

Strukton biedt kennis van zaken, creativiteit, ambitie en het lef om te kiezen voor onconventionele oplossingen. Onze belangrijkste taak is niet het ontwikkelen van bouwprojecten, maar het creëren van mogelijkheden. Mogelijkheden om te wonen, te werken, gezond te zijn, te leren. Kortom: om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Uitgangspunt is altijd de wens van de toekomstige gebruiker en de visie van onze partners. We werken actief samen met gemeenten, corporaties, co-ontwikkelaars, architecten en omwonenden. En we zorgen ervoor dat nieuwe bebouwing past bij de omgeving. Of het nu gaat om een binnenstedelijke herontwikkeling of om een gebiedsontwikkeling aan de rand van de stad, rond een OV-knooppunt of ‘in de wei’.

Integrale aanpak

Onze specialiteit is het combineren van functies, zoals infrastructuur, wonen en werken. Met onze concepten halen we meer uit de beschikbare ruimte. Als ontwikkelende bouwer bieden we het integrale pakket aan, van realisatie tot en met service, beheer en onderhoud en exploitatie.

Duurzaam

Een echte oplossing is duurzaam en maatschappelijk verantwoord, al is dat niet altijd gemakkelijk. De weg van de minste weerstand is echter niet aan ons besteed. Onder samenwerken verstaan we: het beste uit alle partijen halen. Ook van onze partners verwachten we lef. We dagen u graag uit, in de verwachting dat u bij ons hetzelfde doet.