Exploitatie

Een aangename temperatuur, perfecte verlichting en laptop die het overal doet: voor Strukton staan de gebruikers van een pand altijd centraal. Een prettige en gezonde werkomgeving zorgt voor tevreden, fitte en productieve medewerkers. Bovendien draagt zo'n omgeving bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering en lagere energielasten.

Exploitatie_Kromhout_Kazerne_600x375
 

Strukton voorziet de gebruikers van uw pand van alles wat ze nodig hebben om goed te functioneren. Met onze expertise op het gebied van huisvestingsvraagstukken nemen we u de exploitatie van uw gebouw voor een lange periode uit handen en creëren een optimale werkomgeving tegen minimale kosten.

Eén aanspreekpunt

Strukton kan zowel het technische beheer en onderhoud van alle installaties ('hard services') als de facilitaire diensten ('soft services') op zich nemen. Voor het technisch beheer beschikken we over een landelijk netwerk van ervaren specialisten. Voor de beveiliging, catering, schoonmaak en andere facilitaire diensten werken we samen met deskundige partners. We voeren hierbij altijd zelf de regie, zodat u één aanspreekpunt heeft. We coördineren het gehele beheer en onderhoud van uw pand en staan garant voor kwaliteit.

Resultaatgericht

Afspraken over de exploitatie van uw gebouw leggen wij bij voorkeur vast in een resultaatgerichte overeenkomst. Hierin vertalen we de (veranderende) vraag van gebruikers naar kritieke prestatie-indicatoren (kpi’s) zoals energieverbruik en storingspercentage. Aan de hand van deze operationele kpi’s beoordeelt u snel en eenvoudig de kwaliteit van onze dienstverlening. Met ons unieke monitoringsysteem kunnen we u elk gewenst moment de behaalde prestaties laten zien.

Levensduur

Strukton neemt de exploitatie van een gebouw al in de ontwerpfase mee en kijkt nadrukkelijk naar totale opbrengsten en kosten, gemeten over de gehele levensduur van een pand. Deze aandacht voor life cycle management levert niet alleen hogere flexibiliteit, kwaliteit en besparingen op, maar ook meer waardebehoud voor uw pand.

PPS

Bij een publiekprivate samenwerking (PPS) werkt Strukton vaak op basis van een DBFMO-contract. Deze contractvorm omvat ontwerp, bouw of renovatie, financiering, beheer en onderhoud en facilitaire dienstverlening voor gemiddeld 20 tot 30 jaar. Een DBFMO-contract stimuleert innovatieve oplossingen die de kwaliteit van de leefomgeving en het energiegebruik, de levensduur en de financieringsmogelijkheden van gebouwen positief beïnvloeden. Strukton is een zeer ervaren partij op het gebied van gebouwgebonden pps. We zijn opdrachtnemer van de eerste DBFMO-projecten in Nederland zoals de renovatie van het ministerie van Financiën, de Kromhout Kazerne in Utrecht en de nieuwe huisvesting voor Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst in Groningen.