Asset management

Steeds meer klanten vragen om complete dienstverlening, waarbij Strukton Worksphere de eindverantwoordelijkheid krijgt voor het onderhouden en beheren van gebouwen. Klanten verwachten daarbij steeds zuiniger installaties, een transparanter inzicht in onze werkzaamheden en lagere kosten. Met asset management zijn we in staat om complexe gebouwen te ontwerpen, te monitoren en te onderhouden. Het gebruik van clevere hulpmiddelen, zoals Strukton PULSE, staat hierbij centraal, zowel voor klanten als voor medewerkers

assetmanagement-film
 

Strukton Worksphere vervult een voortrekkersrol op het gebied van onderhoud en beheer. Wat kan Strukton Worksphere op het gebied van asset management voor u betekenen?

Kennis maken met assetmanagement

QZeWhVUHRpA
Strukton Worksphere & assetmanagement

 

Een asset is een bezitting van een bedrijf, zoals een machine of een gebouw. Met asset management haalt Strukton Worksphere een zo optimaal mogelijk rendement uit zo'n asset. Strukton Workspere werkt volgens de norm NEN-ISO 55001.

Risicogestuurd

Om risico's inzichtelijker te maken, maakt Strukton Worksphere bijvoorbeeld een FMECA (Failure Modes, Effects and Critically Analysis). Een FMECA onderzoekt het gevolg van een mogelijk falen avn een asset op een product of proces. Zo kan Strukton Worksphere preventieve maatregelen nemen om het falen te voorkomen, de kans op falen te verlagen of de impact te verminderen.

Asset management & Strukton PULSE

1WnVYVWhRNA
Altijd voorlopen op de praktijk, dankzij asset management